1. Pouczenie o odstąpieniu od umowy

1.1

Kupując jako konsument (tzn. osoba fizyczna składająca zamówienie w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub działalnością na własny rachunek), to zgodnie z przepisami ustawowymi mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy.

1.2           

W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z punktem 1, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że inne obowiązkowe przepisy regulują prawa konsumenta w tym zakresie w bardziej.

1.3

Pozostałe kwestie związane z prawem do odstąpienia od umowy są regulowane przez przepisy szczegółowo określone w poniższej części:

Pouczenie o odstąpieniu od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym wskazana przez Państwa osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tzn. Volkswagen Group Charging GmbH, Mollstraße 1, 10178 Berlin, Formularz kontaktowy, nr tel.: 00800 80 247 247 w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. listownie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Mogą Państwo skorzystać z dołączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Istnieje również możliwość wypełnienia formularza odstąpienia od umowy lub innego jednoznacznego oświadczenia na naszej stronie internetowej (https://skoda-webshop.pl.elli.eco/). oraz wysłania go drogą elektroniczną. Jeśli skorzystają Państwo z tej opcji, niezwłocznie (np. drogą elektroniczną) wyślemy Państwu potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą skorzystania z przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu obowiązującego dla odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), w terminie niezwłocznym, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie Państwo użyli w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności. Zwrot płatności może zostać wstrzymany do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Towar należy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od niniejszej umowy, na adres: Arvato Distribution GmbH, Wareneingang, Tor 32-38, Gottlieb-Daimlerstr. 1, 33428 Harsewinkel. Termin będzie dotrzymany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem 14 dni.

Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Odpowiadają Państwo jedynie za ewentualnie zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Formularz odstąpienia od umowy konsumenta

Przeszukaj naszą stronę

Wspaniale, wygląda na to, że instalacja stacji ładowania w Twoim domu jest możliwa.

Przygotuj się na następny krok w kierunku elektryzującej przyszłości.

Konfiguracja i zakup ŠKODA iV Charger

Dziękujemy za podane informacje.

Instalacja ładowarki ŠKODA iV Charger w twoim domu może stanowić pewne wyzwanie. Ale nie martw się, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby znaleźć dla Ciebie rozwiązanie! Poniżej znajdują się nasze szczegółowe sugestie, proszę odnieść się do tej, która najlepiej odzwierciedla Twoją odpowiedź.

1. Wyzwanie :

Twoje miejsce parkingowe znajduje się w budynku mieszkalnym lub komercyjnym.

Jak należy postępować:

Sprawdź, czy w Twoim kompleksie budynków nie ma już innych punktów ładowania zainstalowanych w pobliżu/na terenie:

√ Punkty ładowania już zainstalowane: W tym przypadku instalacja naszej skrzynki naściennej wydaje się być możliwa, ponieważ są już zainstalowane inne punkty ładowania. Zazwyczaj potrzeba trochę więcej czasu, aby uzyskać pozwolenie od właściciela/ właścicieli budynków, ale ponieważ są już zainstalowane niektóre wallboxy, jest duża szansa na uzyskanie pozwolenia.

Jednak koszty mogą różnić się od naszych standardowych pakietów instalacyjnych. Po złożeniu zamówienia, nasz partner instalacyjny sprawdzi lokalne warunki i sprawdzi możliwość instalacji, a w razie potrzeby może złożyć ofertę na dodatkowe prace. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta: 00800 80 247 247.

X Nie ma zainstalowanych punktów ładowania: W tym przypadku proces walidacji wykonalności instalacji może trwać dłużej i może przekroczyć nasz standardowy pakiet instalacyjny. Konieczne może być również podjęcie pewnych dodatkowych starań w celu uzyskania zgody wszystkich właścicieli/właścicieli budynku.

Po złożeniu zamówienia, nasz partner instalacyjny sprawdzi lokalne warunki i sprawdzi wykonalność instalacji, a w razie potrzeby może złożyć ofertę na dodatkowe prace. Może on również pomóc w uzyskaniu pozwolenia. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta: 00800 80 247 247.

2. Wyzwanie :

Jeśli nie jesteś właścicielem lokalu i nie masz zgody właściciela na przeprowadzenie instalacji, wówczas instalacja nie będzie możliwa.

Jak należy postępować:

Prosimy o uzyskanie zgody przed kontynuacją zakupu.

3. Wyzwanie:

Nie masz miejsca parkingowego, które jest już podłączone do zasilania.

Jak należy postępować:

Sprawdź, czy Twoje miejsce parkingowe znajduje się dalej niż 10 metrów od źródła prądu:

√ Tak, więcej niż 10 metrów: Jest to tylko wskazówka, że mogą być konieczne dodatkowe prace, które nie są ujęte w naszym standardowym pakiecie instalacyjnym. Po złożeniu zamówienia nasz partner instalacyjny sprawdzi warunki lokalne i sprawdzi wykonalność instalacji oraz w razie potrzeby przedstawi ofertę na dodatkowe prace.

X Nie, w promieniu 10 metrów: Istnieje duża szansa, że instalacja może być nadal wykonalna i pokryta w ramach naszego standardowego pakietu instalacyjnego. Przy zamówieniu nasz partner instalacyjny sprawdzi lokalne warunki i sprawdzi wykonalność instalacji oraz w razie potrzeby przedstawi ofertę na dodatkowe prace.

4. Wyzwanie:

Może istnieć ryzyko, że użytkownik nie będzie mógł korzystać z pełnej mocy ładowarki ze względu na umowną moc przyłączeniową.

Jak należy postępować:

Jeśli chodzi o zakontraktowaną moc nie jest dużo niższa niż 7 kW, nie należy się tym przejmować. Jeśli jest ona poniżej, najprawdopodobniej nie będziesz w stanie naładować się maksymalną mocą ładowarki. Jeśli chcesz zwiększyć moc i skorzystać z maksymalnej mocy ładowania, zalecamy kontakt z operatorem sieci lub właścicielem nieruchomości. Nasz partner instalacyjny z przyjemnością pomoże Ci w razie potrzeby w ewentualnej prośbie o zwiększenie mocy.

5. Wyzwanie:

W pobliżu pojazdu nie ma prostej ściany o szerokości co najmniej 30 cm, do której można by przymocować Wallbox.

Jak należy postępować:

Zazwyczaj Wallbox musi być montowany na ścianie lub podobnej solidnej prostej powierzchni, która jest wystarczająco stabilna, aby go utrzymać.

W przypadku, gdy w pobliżu miejsca parkingowego nie ma nic podobnego, nasz lokalny partner instalacyjny postara się zaproponować odpowiednią alternatywę. Może się zdarzyć, że ta alternatywa (np. słup) przewyższy nasz standardowy pakiet instalacyjny. Zalecamy kontynuowanie zamówienia i wyjaśnienie szczegółów podczas Home Check z naszym partnerem instalacyjnym. Możesz anulować zamówienie, jeśli szacowane koszty mogą przekroczyć Twoje oczekiwania.

Konfiguracja i zakup ŠKODA iV Charger

Czy instalacja ładowarki ŠKODA iV Charger w Twoim domu jest możliwa??

Wystarczy kilka kliknięć, aby sprawdzić wykonalność instalacji. Otrzymasz informację, czy nasz pakiet standardowy pasuje do Twoich potrzeb lub czy jest jakieś wyzwanie do pokonania.

Niezależnie od wyniku, zarówno my, jak i nasz instalator zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby instalacja była możliwa.

Pytanie { data.currentQuestion.index | plus 1 }/{ data.questionLength }

Great - You are OLEV eligible.

Save up to £ 350 now and finanlize your configuration.

Continue with £350 OLEV grant

Sorry - it seems your are not OLEV eligible

In order to check out OLEV grant requirements you can visit our financial funding page or finanlize your ŠKODA iV Charger configuration without OLEV.

Continue without OLEV grant

Check your OLEV eligibility

The OLEV grant will reduce the cost of your ŠKODA  iV Charger Pro and its installation by £350. We can apply on your behalf for the grant in case you meet the following requirements. Please check them and confirm your eligibility. To learn more about the OLEV grant scheme please have a look at the section Financial Support or find out more on the OLEV website.

Pytanie { data.currentQuestion.index | plus 1 }/{ data.questionLength }

został dodany do twojego koszyka

Zobacz Koszyk