A. Administrator

Cieszymy się, że odwiedzili Państwo stronę internetową spółki Volkswagen Group Charging GmbH, Mollstraße 1, 10178 Berlin, e-mail: info@elli.eco, zarejestrowanej w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego Charlottenburg pod numerem HRB 208967 B („Volkswagen Group Charging GmbH”). Dziękujemy za zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem i naszymi produktami. Poniżej przedstawimy informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu Państwa danych.

B. Przetwarzanie danych osobowych

I. Przetwarzanie danych z protokołu

Podczas korzystania ze strony internetowej przeglądarka automatycznie przesyła pewne informacje, które są zapisywane w tzw. plikach logów. W szczególności automatycznie przekazywane są następujące informacje:

  1. anonimowy identyfikator plików cookie,
  2. używana przeglądarka internetowa,
  3. data i godzina wizyty,
  4. strony internetowe, które odwiedziłeś/-aś,
  5. strona internetowa, z której nas odwiedzasz,
  6. oraz adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego, z którego uzyskano dostęp do oferty online.

Przetwarzanie tych danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ze względu na nasz uzasadniony interes w celu umożliwienia właściwego wyświetlania strony internetowej. Dane zostaną usunięte po 14 dniach.

W ramach hostingu do obsługi tej strony internetowej korzystamy z usług firmy Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1–2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irlandia („Shopify”), która działa na zlecenie firmy Shopify Inc., 33 New Montgomery St. Suite 750, San Francisco, California 94105, USA („Shopify Inc.”). Firma Shopify Inc. stosuje się do wymogów Tarczy Poufności UE – USA. Umowa Tarczy Poufności reguluje ochronę danych osobowych przekazywanych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej do USA. Gwarantuje ona, że przekazywane tam dane podlegają również poziomowi ochrony danych porównywalnemu z tym, jaki obowiązuje w Unii Europejskiej. Certyfikat firmy Shopify Inc. można zobaczyć tutaj: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TdbJAAS&status=Active. Firma Shopify również korzysta z usług dodatkowych podwykonawców. Ich dane można znaleźć pod poniższym linkiem: https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR/subprocessors

II. Kontakt i obsługa klienta

Można skontaktować się z nami za pośrednictwem zapisanego adresu e-mail lub numeru telefonu i przesłać zapytanie do nas. W tym kontekście przetwarzamy podane przez Ciebie informacje i dane (w tym dane osobowe), aby skontaktować się z Tobą i przetworzyć Twoje zapytanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg wspiera nas w przetwarzaniu danych jako podmiot przetwarzający.

Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg oraz Majorel Berlin GmbH, Wohlrabedamm 32, 13629 Berlin wspierają nas w przetwarzaniu danych jako podmioty przetwarzające. Twoje dane są również przechowywane i przetwarzane w naszym systemie CRM. W tym celu korzystamy z Salesforce.com, Inc. (The Landmark @ One Market Street, San Francisco, CA 94105, USA) jako podmiotu przetwarzającego dane. Nie można wykluczyć dostępu do informacji Salesforce.com, Inc., dlatego została zawarta odpowiednia standardowa umowa UE (odpowiednia gwarancja przetwarzania danych w krajach pozaeuropejskich). Dostęp do standardowych klauzul umownych UE można uzyskać za pośrednictwem adresu URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087. Usuniemy Twoje dane niezwłocznie po udzieleniu satysfakcjonującej Ciebie odpowiedzi na Twoje zapytanie, pod warunkiem, że brak jest innych okresów przechowywania (np. podatkowych okresów przechowywania).

III. Przetwarzanie w kontekście procesu zamawiania

Przetwarzamy Twoje dane przekazane w trakcie składania zamówienia w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe wymagane do tego celu obejmują prywatne dane kontaktowe i identyfikacyjne (w tym imię i nazwisko, adres i adres e-mail), jak również dane informatyczne (w tym identyfikator zamówienia, czas złożenia zamówienia) oraz dane bankowe (patrz paragraf „Przetwarzanie danych do celów płatności”). Sklep internetowy jest obsługiwany przez firmę Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1–2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irlandia („Shopify”), która działa na zlecenie firmy Shopify Inc., 33 New Montgomery St. Suite 750, San Francisco, California 94105, USA („Shopify Inc.”). Firma Shopify Inc. stosuje się do wymogów Tarczy Poufności UE – USA. Umowa Tarczy Poufności reguluje ochronę danych osobowych przekazywanych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej do USA. Gwarantuje ona, że przekazywane tam dane podlegają również poziomowi ochrony danych porównywalnemu z tym, jaki obowiązuje w Unii Europejskiej. Certyfikat firmy Shopify Inc. można zobaczyć tutaj: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TdbJAAS&status=Active. Firma Shopify również korzysta z usług dodatkowych podwykonawców. Ich dane można znaleźć pod poniższym linkiem: https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR/subprocessors 

Zamówienie urządzenia ŠKODA iV Charger

Zamówienie za pomocą swojego konta użytkownika ŠKODA

Aby utworzyć profil i zarządzać nim w ramach zamówienia, potrzebujesz konta użytkownika ŠKODA ID de ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, numer identyfikacyjny: 00177041, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Pradze pod numerem 332 w sekcji B, akta (zwana dalej " ŠKODA AUTO"). Użytkownik może używać swojego " ŠKODA ID" do rejestracji w celu korzystania z wielu usług (np. witryn internetowych lub aplikacji) świadczonych przez " ŠKODA AUTO" lub osoby trzecie. Służy jako centralne konto użytkownika, na którym można centralnie zarządzać danymi. Aby się zarejestrować, należy podać swój adres e-mail i hasło, które wybrałeś osobiście.

Należy stosować się do obszernego oświadczenia firmy ŠKODA o ochronie danych obowiązującego dla ŠKODA ID. Dostępne jest ono na stronie: https://skodaid.vwgroup.io/data-privacy.

Zamówienie jako gość

Zamówienie można złożyć również jako gość. Wybierając ten rodzaj transakcji, nie trzeba się rejestrować przed złożeniem zamówienia, ale informacje wymagane do jego realizacji (imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu) będą zbierane i przetwarzane.

Zamówienie z pomocą partnerów handlowych/serwisowych

Kolejną opcją jest złożenie zamówienia z pomocą swojego partnera handlowego/usługowego, który chętnie pomoże w zrealizowaniu tej transakcji. Państwa partner handlowy/serwisowy korzystając z własnego konta, może przygotować koszyk zamówienia na podstawie przedstawionych życzeń i wymagań. Po stworzeniu kompilacji koszyka partner handlowy/serwisowy może go dostarczyć do klienta w wiadomości e-mail. Następnie klient klikając łącze w wiadomości e-mail może zaakceptować kompilację koszyka i złożyć zamówienie zarówno jako gość, jak również użytkownik konta ŠKODA . Warunkiem koniecznym jest przekazanie adresu e-mail partnerowi handlowemu/serwisowemu. Nie mamy wpływu na tego rodzaju przetwarzanie danych ani dostępu do tych danych. Przetwarzanie odbywa się na własną odpowiedzialność danego partnera handlowego/serwisowego i nie mamy wglądu do tych danych osobowych. Na prośbę partnera handlowego/serwisowego prześlemy datę Twojego zamówienia, jego zawartość i numer identyfikacyjny wygenerowany podczas tworzenia koszyka zakupów w celu zapewnienia identyfikowalności zestawień wynagrodzeń prowizyjnych.

Zarządzanie zamówieniem i anulowanie

W przypadku zamówień złożonych z konta użytkownika ŠKODA  istnieje możliwość przeglądania, zarządzania i anulowania ich w sekcji „Moje konto”. W sekcji „Moje zamówienia” można także wyszukać odpowiednie zamówienie. Klikając „Anuluj artykuł” można określić liczbę artykułów do anulowania i opcjonalnie określić przyczynę anulowania.

Składając zamówienie jako gość, można wprowadzić zmiany lub anulować zamówienia za pośrednictwem Obsługi klienta.

Usługi logistyczne

Aby móc dostarczyć zamówiony sprzęt, przekazujemy posiadane dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz, w stosownych przypadkach, numer telefonu), a także dalsze informacje na temat zamówienia do naszego dostawcy usług logistycznych Arvato Distribution GmbH w Gottlieb-Daimler Str. 1 33428 Harsewinkel.

Przetwarzanie danych do celów płatniczych

W celu przetwarzania metod płatności oferowanych w tym sklepie internetowym (np. kartą kredytową) współpracujemy z dostawcą usług płatniczych Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6–50, 1011 DJ Amsterdam, Holandia. Współpracujemy także z firmą CardinalCommerce Corporation, 8100 Tyler Blvd., #100, Mentor, Ohio 44060, USA, („CardinalCommerce”), która jest dostawcą usługi do przetwarzania 2-częściowej autoryzacji (Secure 3D) w zakresie transakcji kartami kredytowymi. Obydwaj dostawcy mogą otrzymywać Twoje dane dotyczące płatności (np. dane karty kredytowej), jak również inne dane osobowe (np. adres do rachunku) w ramach realizacji procesu płatności, o ile są one niezbędne do tego celu. Firmy Adyen BV i CardinalCommerce przetwarzają Twoje dane na własną odpowiedzialność dla celów realizacji usługi bankowej i dlatego są odpowiedzialne za te dane we własnym zakresie. W celu wykrycia oszustw firma Adyen przetwarza również dane osobowe (np. nazwisko, adres do faktury i/lub adres dostawy, e-mail i numer telefonu) jako nasz podmiot przetwarzający dane. Dodatkowe informacje na temat ochrony danych osobowych w firmie Adyen można znaleźć pod adresem: www.adyen.de, a w firmie CardinalCommerce: https://usa.visa.com/legal/privacy-policy.html.

Uruchomienie i konfiguracja urządzenia ŠKODA iV Charger

Przy zakupie urządzenia ŠKODA iV Charger można wybrać pomiędzy modelami z połączeniem WLAN lub standardem telefonu komórkowego LTE. Aby urządzenie ŠKODA iV Charger (łącznie z połączeniem WLAN lub standardem telefonu komórkowego LTE) mogło się komunikować i było aktualne, przekazuje ono w regularnych odstępach czasu do systemów informatycznych Volkswagen Group Charging GmbH następujące dane specyficzne dla danego urządzenia w formie zaszyfrowanej i tam je przetwarza: identyfikacja urządzenia, marka, generacja, typ urządzenia i wersja oprogramowania.

Jeśli chciałbyś/-abyś opcjonalnie skorzystać z dodatkowych usług online (kontrola i analiza cykli ładowania) dotyczących urządzenia ŠKODA iV Charger, konieczne jest powiązanie go z istniejącym kontem użytkownika ŠKODA . W ramach korzystania z usług online dla systemów informatycznych koncernu Volkswagen Group Charging GmbH przekazywane są i przetwarzane w celu świadczenia i realizacji usług następujące dane osobowe i inne dane specyficzne dla danego urządzenia: identyfikacja klienta, statystyki, informacje o postępie ładowania, status, status połączenia i znacznik czasu ostatniego ustawienia komunikacji.

Alternatywnie można wybrać urządzenie bez funkcji łączności. Decydując się na ten wariant urządzenia iV Charger, żadne dane nie będą przekazywane do systemów informatycznych firmy Volkswagen Group Charging GmbH.

IV. Deklaracja zgody w reklamie

Aby otrzymywać informacje o naszych produktach, można zamówić odpowiednie reklamy. W tym celu następujące dane będą przetwarzane w celu dostarczenia reklamy w ramach wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO): nazwisko, imię, adres e-mail i numer telefonu.

Swoją zgodę dla Volkswagen Group Charging GmbH można bezpłatnie wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Więcej informacji na temat dochodzenia swoich praw można znaleźć w sekcji „Twoje prawa” w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Po wycofaniu zgody dane osobowe zostaną usunięte pod warunkiem, że brak jest innych okresów przechowywania (np. podatkowych okresów przechowywania).

C. Korzystanie z plików cookie i narzędzi monitorowania Tracking Tools

Volkswagen Group Charging GmbH wykorzystuje różne pliki cookie na swoich stronach internetowych. Pliki cookie to małe pliki z informacjami o konfiguracji, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika. Zasadniczo pliki cookie można podzielić na trzy kategorie. Istnieją pliki cookie, które są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej (tzw. funkcjonalne pliki cookie, wymagane pliki cookie), pliki cookie, które zwiększają komfort wizyty na stronie i np. zapisują ustawienia językowe użytkownika (tzw. pliki cookie zwiększające komfort) oraz pliki cookie, na podstawie których tworzony jest pseudonimizowany profil użytkownika (tzw. śledzące pliki cookie, analityczne i marketingowe pliki cookie).

Przetwarzanie funkcjonalnych plików cookie jest konieczne, aby umożliwiać odwiedzanie strony internetowej (por. art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Podstawą prawną plików cookie zapewniających komfort jest uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadniony interes polega na zapewnieniu wygody podczas odwiedzania witryny internetowej.

Pliki cookie śledzenia ustawia się tylko wtedy, gdy użytkownik strony internetowej wyraził na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda jest udzielana za pośrednictwem tak zwanego baneru cookie, który należy aktywnie kliknąć.

Przegląd aktualnie używanych plików cookie można znaleźć w zakładce: https://www.shopify.com/legal/cookies

W dowolnym momencie można odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych, korzystając z wymienionych plików cookie i narzędzi śledzenia, ze skutkiem na przyszłość, klikając poniższy link i zmieniając obecnie ustawione preferencje w naszym Menedżerze zgody na pliki cookie:

[Zarządzaj moimi preferencjami plików cookie]

Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez firmę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Firma Google Analytics wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie do analizy i ulepszania naszej strony internetowej w oparciu o zachowania użytkowników. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Gromadzone w tym celu dane mogą być przekazywane przez Google do serwera w USA w celu analizy i tam przechowywane. W przypadku przekazania danych osobowych do USA firma Google podlega wymogom Tarczy Poufności UE – USA. Twój adres IP jest jednak skracany przez Google Analytics przed analizą statystyk użytkowania, dzięki czemu nie ma możliwości wyciągnięcia wniosków dotyczących tożsamości. W tym celu usługa Google Analytics została rozszerzona na naszej stronie internetowej o kod „anonymizeIP”, aby zapewnić anonimowy zapis adresów IP. Google wykorzystuje usługę Google Analytics do przetwarzania informacji uzyskanych z plików cookie w celu analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej dla operatora witryny oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Jeśli użytkownik korzysta z konta Google, firma Google może łączyć historię przeglądania stron internetowych i aplikacji Google z jego kontem Google i wykorzystywać pozyskiwane informacje do personalizacji reklam, w zależności od ustawień konta użytkownika Google. Jeśli nie chcesz takiego powiązania z kontem Google, musisz wylogować się z konta Google przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny. Jeśli aktywowałeś/-aś spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google, firma Google może wykorzystywać zachowanie użytkownika na stronie internetowej do tworzenia modeli danych i raportów, które pokazują na przykład, na jakim urządzeniu użytkownik pierwszy raz kliknął w reklamę i którego urządzenia mógł użyć do dokonania zakupu. Takie modele danych i raporty są oparte na losowych próbach i są pseudonimizowane w celu zagwarantowania anonimowości, co oznacza, że nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat indywidualnego użytkownika Google.

D. Prawa użytkownika

W dowolnym momencie użytkownik może dochodzić bezpłatnie swoich praw od Volkswagen Group Charging GmbH. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z praw przysługujących użytkownikom należy zapoznać się z ustępem E.

Prawo do informacji: Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji (art. 15 RODO) dotyczących przetwarzania jego danych osobowych.

Prawo do sprostowania: Użytkownik ma prawo do sprostowania (art. 16 RODO) nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych, które go dotyczą.

Prawo do rezygnacji: Użytkownik ma prawo domagać się usunięcia swoich danych, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 17 RODO. Można np. zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli nie są one już konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone. Ponadto można poprosić o usunięcie danych, jeżeli informacje są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, a ta zostanie cofnięta.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Użytkownik ma prawo domagać się ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 18 RODO. Dzieje się tak na przykład, gdy użytkownik zakwestionuje poprawność swoich danych. Na czas weryfikacji poprawności danych osobowych można zatem zażądać ograniczenia ich przetwarzania. 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się głównie na uzasadnionym interesie, mają Państwo prawo się temu sprzeciwić. Sprzeciw jest dozwolony wtedy, gdy przetwarzanie odbywa się w interesie publicznym lub na podstawie uzasadnionego interesu spółki Volkswagen Group Charging GmbH lub strony trzeciej. W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania danych uprzejmie prosimy o poinformowanie nas o powodach, dla których został on wyrażony.

Ponadto użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego. Dotyczy to również profilowania w zakresie marketingu bezpośredniego. 

Prawo do przenoszenia danych: Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub wykonywania umowy, a odbywa się to za pomocą przetwarzania automatycznego, mają Państwo prawo do otrzymywania danych w ustrukturyzowanym, wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przekazywania ich innemu podmiotowi przetwarzającemu dane.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych: Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody mają Państwo prawo do bezpłatnego wycofania jej w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Prawo do odwołania: Ponadto mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (np. Inspektora Ochrony Danych w Berlinie) na przetwarzanie przez nas Państwa danych.

E. Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa ds. egzekwowania praw osób, których dane są przetwarzane

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw i uzyskania dodatkowych informacji należy wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@elli.eco lub list do Inspektora Ochrony Danych Volkswagen Group Charging GmbH, Mollstraße 1, 10178 Berlin. 

Inspektor ochrony danych

Nasz inspektor ochrony danych jest dostępny jako osoba kontaktowa w sprawach związanych z ochroną prywatności:

Inspektor ochrony danych Volkswagen Group Charging GmbH

Mollstraße 1, 10178 Berlin

privacy@elli.eco

Stan: Lipiec 2020 r.

Przeszukaj naszą stronę

Wspaniale, wygląda na to, że instalacja stacji ładowania w Twoim domu jest możliwa.

Przygotuj się na następny krok w kierunku elektryzującej przyszłości.

Konfiguracja i zakup ŠKODA iV Charger

Dziękujemy za podane informacje.

Instalacja ładowarki ŠKODA iV Charger w twoim domu może stanowić pewne wyzwanie. Ale nie martw się, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby znaleźć dla Ciebie rozwiązanie! Poniżej znajdują się nasze szczegółowe sugestie, proszę odnieść się do tej, która najlepiej odzwierciedla Twoją odpowiedź.

1. Wyzwanie :

Twoje miejsce parkingowe znajduje się w budynku mieszkalnym lub komercyjnym.

Jak należy postępować:

Sprawdź, czy w Twoim kompleksie budynków nie ma już innych punktów ładowania zainstalowanych w pobliżu/na terenie:

√ Punkty ładowania już zainstalowane: W tym przypadku instalacja naszej skrzynki naściennej wydaje się być możliwa, ponieważ są już zainstalowane inne punkty ładowania. Zazwyczaj potrzeba trochę więcej czasu, aby uzyskać pozwolenie od właściciela/ właścicieli budynków, ale ponieważ są już zainstalowane niektóre wallboxy, jest duża szansa na uzyskanie pozwolenia.

Jednak koszty mogą różnić się od naszych standardowych pakietów instalacyjnych. Po złożeniu zamówienia, nasz partner instalacyjny sprawdzi lokalne warunki i sprawdzi możliwość instalacji, a w razie potrzeby może złożyć ofertę na dodatkowe prace. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta: 00800 80 247 247.

X Nie ma zainstalowanych punktów ładowania: W tym przypadku proces walidacji wykonalności instalacji może trwać dłużej i może przekroczyć nasz standardowy pakiet instalacyjny. Konieczne może być również podjęcie pewnych dodatkowych starań w celu uzyskania zgody wszystkich właścicieli/właścicieli budynku.

Po złożeniu zamówienia, nasz partner instalacyjny sprawdzi lokalne warunki i sprawdzi wykonalność instalacji, a w razie potrzeby może złożyć ofertę na dodatkowe prace. Może on również pomóc w uzyskaniu pozwolenia. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta: 00800 80 247 247.

2. Wyzwanie :

Jeśli nie jesteś właścicielem lokalu i nie masz zgody właściciela na przeprowadzenie instalacji, wówczas instalacja nie będzie możliwa.

Jak należy postępować:

Prosimy o uzyskanie zgody przed kontynuacją zakupu.

3. Wyzwanie:

Nie masz miejsca parkingowego, które jest już podłączone do zasilania.

Jak należy postępować:

Sprawdź, czy Twoje miejsce parkingowe znajduje się dalej niż 10 metrów od źródła prądu:

√ Tak, więcej niż 10 metrów: Jest to tylko wskazówka, że mogą być konieczne dodatkowe prace, które nie są ujęte w naszym standardowym pakiecie instalacyjnym. Po złożeniu zamówienia nasz partner instalacyjny sprawdzi warunki lokalne i sprawdzi wykonalność instalacji oraz w razie potrzeby przedstawi ofertę na dodatkowe prace.

X Nie, w promieniu 10 metrów: Istnieje duża szansa, że instalacja może być nadal wykonalna i pokryta w ramach naszego standardowego pakietu instalacyjnego. Przy zamówieniu nasz partner instalacyjny sprawdzi lokalne warunki i sprawdzi wykonalność instalacji oraz w razie potrzeby przedstawi ofertę na dodatkowe prace.

4. Wyzwanie:

Może istnieć ryzyko, że użytkownik nie będzie mógł korzystać z pełnej mocy ładowarki ze względu na umowną moc przyłączeniową.

Jak należy postępować:

Jeśli chodzi o zakontraktowaną moc nie jest dużo niższa niż 7 kW, nie należy się tym przejmować. Jeśli jest ona poniżej, najprawdopodobniej nie będziesz w stanie naładować się maksymalną mocą ładowarki. Jeśli chcesz zwiększyć moc i skorzystać z maksymalnej mocy ładowania, zalecamy kontakt z operatorem sieci lub właścicielem nieruchomości. Nasz partner instalacyjny z przyjemnością pomoże Ci w razie potrzeby w ewentualnej prośbie o zwiększenie mocy.

5. Wyzwanie:

W pobliżu pojazdu nie ma prostej ściany o szerokości co najmniej 30 cm, do której można by przymocować Wallbox.

Jak należy postępować:

Zazwyczaj Wallbox musi być montowany na ścianie lub podobnej solidnej prostej powierzchni, która jest wystarczająco stabilna, aby go utrzymać.

W przypadku, gdy w pobliżu miejsca parkingowego nie ma nic podobnego, nasz lokalny partner instalacyjny postara się zaproponować odpowiednią alternatywę. Może się zdarzyć, że ta alternatywa (np. słup) przewyższy nasz standardowy pakiet instalacyjny. Zalecamy kontynuowanie zamówienia i wyjaśnienie szczegółów podczas Home Check z naszym partnerem instalacyjnym. Możesz anulować zamówienie, jeśli szacowane koszty mogą przekroczyć Twoje oczekiwania.

Konfiguracja i zakup ŠKODA iV Charger

Czy instalacja ładowarki ŠKODA iV Charger w Twoim domu jest możliwa??

Wystarczy kilka kliknięć, aby sprawdzić wykonalność instalacji. Otrzymasz informację, czy nasz pakiet standardowy pasuje do Twoich potrzeb lub czy jest jakieś wyzwanie do pokonania.

Niezależnie od wyniku, zarówno my, jak i nasz instalator zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby instalacja była możliwa.

Pytanie { data.currentQuestion.index | plus 1 }/{ data.questionLength }

Great - You are OLEV eligible.

Save up to £ 350 now and finanlize your configuration.

Continue with £350 OLEV grant

Sorry - it seems your are not OLEV eligible

In order to check out OLEV grant requirements you can visit our financial funding page or finanlize your ŠKODA iV Charger configuration without OLEV.

Continue without OLEV grant

Check your OLEV eligibility

The OLEV grant will reduce the cost of your ŠKODA  iV Charger Pro and its installation by £350. We can apply on your behalf for the grant in case you meet the following requirements. Please check them and confirm your eligibility. To learn more about the OLEV grant scheme please have a look at the section Financial Support or find out more on the OLEV website.

Pytanie { data.currentQuestion.index | plus 1 }/{ data.questionLength }

został dodany do twojego koszyka

Zobacz Koszyk